Jackpot (original motion picture soundtrack)

Shero Shero
Vishal Chandrashekar, Brindha Sivakumar & Sinduri Vishal
Track No. 1
Therikkudha
Vishal Chandrashekar, Arunraja Kamaraj & Lady Kash
Track No. 2
Na Jilla Kedi
Vishal Chandrashekar, Roshni & Maalavika Sundar
Track No. 3
Asa Podum
Vishal Chandrashekar & Anthony Daasan
Track No. 4